UA-42730340-1
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print
Find us on FR DE GR IT RU ES EN RO BG

Sistemul SB 1100 constituie în principal o soluție economică, ecologică și energetică. Fiecare sistem cuprinde 2 recipiente comune OTA de colectare a deșeurilor cu un volum de 1100 lt sau 1,1 m3 , și prin funcțiunea de compactare poate primi deșeuri  în volum inițial de până la 10 m3.


Prin funcția de compactare graduată poate gestiona toate tipurile de deșeuri, mixte, hârtie, sticlă, metale, pet-plastice, bio-deșeuri, grăsimi ccomestibile, aparate electrice etc., constituinf o soluție eficientă și ideală de colectare, gestionare și reciclare a deșeurilor.


În funcție de tipul deșeurilor gestionate, sistemul este disponibil în multe variante, dintre care cele de bază sunt următoarele:


• SB 1100A - Deșeuri: Mixte și Reciclabile

• SB 1100B - Deșeuri: Plastic și Metalice

• SB 1100C - Deșeuri: Hârtie și Bio-deșeuri

• SB 1100D - Deșeuri: Grăsimi Comestibile și Aparate Electrice

SB 1100 Sistem Îngropat cu Compactare Graduată

Echipament opțional:

Înștiințare wireless a umplerii recipientului

Stingerea automată a incendiului

Deschiderea ușii cu cheie (RFID)

Sistem de control al accesului (identificarea utilizatorului și verificarea momentului accesului)

Sistem de cântărire cu chitanță

Forme de SB 1100

Perspectivă

Prospect SB1100 [En][A4][v1.02][low].pdf
Acasă

Optăm pentru acest sistem deoarece:

Reduce costul de colectare până la 90%

Reduce frecvența colectării până la 80%

Sporește în mod important capacitatea recipientelor

Sprijină reciclarea

Nu constituie focar de infecție față de recipientele comune

Menține mediul înconjurător curat

Conferă flexibilitate tipurilor și modului de amplasare al recipientelor

Este utilizat parcul de autogunoiere existent fără modificări

Big One System

Sisteme de Reducere a Costurilor de

    Colectare a Deșeurilor Urbane

Produse