UA-42730340-1
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print
Find us on FR DE GR IT RU ES EN RO BG

Sistemele recipientelor îngropate cu compactare graduată constituie în principal o soluție economică, ecologică și energetică. Fiecare sistem cuprinde compresori de deșeuri și recipiente comune OTA de colectare cu un volum de 1100 lt sau 1,1 m3 , iar după compactare fiecare dintre acestea pot cuprinde deșeuri compactate în volum inițial de până la 10 m3.


Soluție economică, deoarece în fiecare punct de colectare a unui recipient de 1100 lt autogunoiera trece zilnic, în timp ce cu noul sistem de reducere a costurilor, autogunoiera împreună cu muncitorii va trece o dată la zece zile. Utilizând recipientele comune existente aparținând OTA cu un volum de 1100 lt, aceleași autogunoiere și utilaj, obținem un rezultat economic de colectare redus într-un procent de  aproximativ 90% față de costurile existente.


Soluție ecologică. Noul sistem este utilizat ca mijloc de combatere a poluării atmosferice și în consecință a schimbărilor climatice produse de o circulație redusă în procent de 90% a miilor de autogunoiere mari cu motor diesel și de circulația altor vehicule aflate zilnic pe drumuri și în apropierea locurilor de colectare.


Soluție energetică. Regresul importurilor de energie, vehicule și utilaje. Mii de autogunoiere și alte vehicule consumă zilnic în mișcare tone de motorină și uleiuri poluând mediul și cheltuind inutil energie.


Soluție de reciclare la sursă (pe trotuar). Pot fi gestionate prin compactare graduată toate tipurile de deșeuri, mixte, sticlă, metalice, plastic- pet, bio-deșeuri, grăsimi comestibile, aparate electrice etc., constituind astfel o soluție eficientă și ideală de reciclare. În acest mod se reduce costul de transport și selectare a deșeurilor reciclabile.


Acasă

Soluții