UA-42730340-1
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print
FR DE GR IT RU ES EN Find us on BG RO

Системата SB 1100 най-вече представлява икономическо, екологично и енергийно ефективно решение. Всяка система се състои от два (2) обикновени контейнера за смет, с капацитет 1 100 литра или 1,1 куб. м. Чрез пресоване всеки контейнер може да приеме отпадъци с първоначален обем до 10 куб. М.


Чрез функцията за постепенно пресоване, могат да бъдат обработени всички видове отпадъци (смесени, хартия, стъкло, метал, пластмаса, биологични, хранителни мазнини, електрически уреди и др.). Системата представлява ефективно и идеално ,решение за събиране, отделяне и рециклиране на отпадъци.   


В зависимост от вида на отпадъците, които ще обработва системата, съществуват много версии, като основните са:


Система SB 1100 от подземни контейнери за смет с постепенно пресоване

Допълнително оборудване:

Безжична информация за пълнотата на контейнера.

Автоматично пожарогасене.

Отваряне на вратата с ключ (радиочестотна идентификация – RFID).

Система за контрол на достъпа (идентификация на потребителя и контрол на времето за достъп).

Система за претегляне и издаване на кантарна бележка.

Брошура на SB 1100

Prospect

Prospect SB1100 [En][A4][v1.02][low].pdf
Начало

Избираме тази система, защото:

Намалява разходите за събиране с до 90%.

Намалява честотата на събиране с до 80%.

Значително увеличава капацитета на контейнерите.

Увеличава рециклирането.

Не е източник на замърсяване, за разлика от обикновените контейнери.

Като цяло опазва околните терени чисти.

Осигурява гъвкавост по отношение на типа и разположението на контейнерите.

Използва се съществуващият флот от сметосъбиращи камиони, без да са необходими никакви модификации

Big One System

Системи за намаляване на разхода на събиране на градските отпадъци

Продукти