UA-42730340-1
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print
FR DE GR IT RU ES EN Find us on Начало

В съответствие с новите изисквания за рационално управление на отпадъците са създадени подземните системи, които чрез постепенното пресоване могат да обработват всички видове отпадъци, като например органични отпадъци, смесени отпадъци, хартия, стъкло, метал, пластмаса (РЕТ), биологични отпадъци хранителни мазнини, електрически уреди и др., което ги прави най-ефективното и най-идеалното решение за рециклиране.


В зависимост от изискванията на района, където са инсталирани подземните системи, могат да бъдат приспособени външните отвори за изхвърляне на отпадък по брой и тип.


С инсталирането на системи от подземни контейнери за смет с постепенно пресоване постигаме:


Big One System

Системи за намаляване на разхода на събиране на градските отпадъци

Сертификатите на компанията

ΕΝ ISO 9001:2008

ΕΝ ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

GEPA LIFT - OHSAS 18001.pdf GEPA LIFT - EN ISO 14001.pdf GEPA LIFT - EN ISO 9001.pdf

Продуктите и производството на компанията са сертифицирани от международни организации по ΕΝ ISO:9001, 14001 и 18001.   


• Намаляване на оперативните разходи за събирането на отпадъците до 90%.

• По-добро управление на отпадъците.

• Опазване на околната среда.

• Защита от миризми и източници на замърсяване.

• Подобрение на естетиката на мястото на инсталиране.

• Възможност да се обработват всички видове отпадъци.

Начало

Предимствата

С инсталирането на система от подземни контейнери за смет с постепенно пресоване в един район, веднага се виждат предимствата и ползите от тези системи.

Повече …

Решението

Системите от подземни контейнери за смет с постепенно пресоване са предимно икономическо, екологично и енергийно ефективно решение.

Повече …

Икономия и статистическианни

Степента на пресоване в нашите системи достига до 90%, като се използват вече съществуващите контейнери, съществуващите сметосъбиращи камиони и съществуващото оборудване за събиране на отпадъци.

Повече …

Продукти