UA-42730340-1
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print
FR DE GR IT RU ES EN Find us on Начало

Степента на пресоване в нашите системи достига до 90%, като се използват вече съществуващите контейнери, съществуващите сметосъбиращи камиони и съществуващото оборудване за събиране на отпадъци. Лесно е да се разбере, че необходимостта от преминаването на сметосъбиращия камион от нашата система също така се намалява с 90%, и следователно, ако преди минаваше всеки ден, сега ще трябва да мине веднъж на десет дни. Така се постига икономия в събирането на отпадъците с около 90%.


Следните графики са получени в съответствие със статистическите данни:

Начало

В подземната система ΒA-2 финансовата изгода се получава от допълнителния капацитет на контейнера, който може да получи до 3 000 литра, което е почти три пъти повече от обикновените 1100-литрови контейнери. Въпреки че нашите нови контейнери разполагат с по-голям капацитет, те не изискват никакви промени в съществуващия флот от сметосъбиращи камиони.

Икономия и статистически данни