UA-42730340-1
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print
FR DE GR IT RU ES EN Find us on Начало

Системите от подземни контейнери за смет с постепенно пресоване са предимно икономическо, екологично и енергийно ефективно решение. Всяка система включва компресори за отпадъци и обикновени контейнери за смет, с капацитет 1 100 литра или 1,1 куб. м. Чрез пресоване всеки контейнер може да приеме отпадъци с първоначален обем до 10 куб. м.


Икономично решение, тъй като от всеки 1100-литров контейнер за смет сметосъбиращият камион минава всеки ден, докато с новата система за намаляване на разхода, сметосъбиращият камион и работниците минават веднъж на десет дни. Използват се съществуващите обикновени 1100-литрови контейнери за смет, съществуващите сметосъбиращи камиони и съществуващото оборудване, с което се постига икономия с около 90%.


Екологично решение, тъй като тази нова система се използва като средство за предотвратяване на замърсяването на околната среда и следователно на изменението на климата, в резултат на намаления трафик, с 90%, от хилядите сметосъбиращи камиони с дизелови двигатели и другите превозни средства, които се движат всеки ден по улиците.


Енергийно ефективно решение, тъй като се замества вноса на енергия, превозни средства и оборудване. Хиляди превозни средства за събиране на отпадъци, както и други превозни средства, които се движат всеки ден по улиците, изразходват тонове дизелово гориво и двигателни масла, замърсявайки околната среда и изразходвайки ненужно тази енергия.


Решение за рециклиране при източника на образуване, тъй като чрез постепенно пресоване могат да се отделят ефективно всички видове отпадъци (смесени, стъкло, метал, пластмаса, биологични, хранителни мазнини, електрически уреди и др.). По този начин се намаляват допълнителните разходи, свързани с транспортирането и отделянето на рециклируемите материали

Начало

Решението