UA-42730340-1
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print
FR DE GR IT RU ES EN Find us on BG RO

Big One System

Системи за намаляване на разхода на събиране на градските отпадъци

Целта

Целта на компанията беше да бъде намерен един начин да бъдат намалени маршрутите на сметосъбиращите камиони до максимум, без да се променя съществуващото оборудване, с което разполагат общините.

Повече…

Предимствата

С инсталирането на система от подземни контейнери за смет с постепенно пресоване в един район, веднага се виждат предимствата и ползите от тези системи.

Повече…

Решението

Системите от подземни контейнери за смет с постепенно пресоване са предимно икономическо, екологично и енергийно ефективно решение.

Повече…

Повече Новини...

SB 1100

SB 1100

Предложения

Отлично и гъвкаво решение за всички помещения и за всички нужди

Избор на вида на отпадъците, които ще се събират


Икономия и статистически данни

Трябва да се има предвид, че от всеки 1100-литров контейнер за смет сметосъбиращият камион минава всеки ден, докато с новата система за намаляване на разхода, сметосъбиращият камион и работниците минават веднъж на десет дни. Използват се съществуващите обикновени 1100-литрови контейнери за смет, съществуващите сметосъбиращи камиони и съществуващото оборудване, с което се постига икономия с около 90%.

Повече…

Системите от подземни контейнери за смет с постепенно пресоване са ергономични, елегантни и се поставят навсякъде, осигурявайки отлично решение за намаляване на разхода на събиране и обработване на отпадъците.

Повече…Важна награда за компания Gepa Lift като Национален шампион по иновации 2015-2016 г...

27/01/2015   |   National Champion Innovation 2015-16 Awards

Една система за всеки