UA-42730340-1
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print
FR DE GR IT RU ES EN Find us on Начало

В съответствие с новите изисквания за рационално управление на отпадъците и защото се харчат  няколко милиарда евро годишно за събирането на отпадъците, а много сметосъбиращи камиони с дизелови двигатели се движат всеки ден по улиците, замърсяващи околната среда, ние създадохме един нов сегмент от продукти, свързани със събирането на отпадъци, постигайки високи икономии, пълното отделяне на рециклируемите материали при източника на образуване, голямо намаляване на замърсителите на въздуха и заместване на вноса за икономиката.


Затова целта на компанията, след като е проучила цялата тази ситуация за околната среда, беше да бъде намерен един начин да бъдат намалени маршрутите на сметосъбиращите камиони до максимум, без да се променя съществуващото оборудване на общините.


След дългогодишно проучване стигнахме до разработването на една новаторска система за събиране на отпадъци, в съответствие със световните стандарти. Екологичните наземни и подземни системи тип S, с механизъм за постепенно пресоване, могат да компресират постепенно над 10 куб. м отпадъци в един обикновен 1100-литров контейнер за смет.


Системите от контейнери с постепенно пресоване са роботизирани и работят със сензори, които детектират кога трябва да започне пресоването на отпадъците, а техният капацитет може да се увеличи.

Начало

Целта на компанията