UA-42730340-1
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print
FR DE GR IT RU ES EN Find us on Начало

Където и да са поставени обикновените контейнери за смет – в площади, паркове, сгради, фабрики, ресторанти или обществени помещения, те никога не са на добро място и никога нямат добър външен вид, тъй като отделят неприятни миризми, които привличат насекоми и животни и причиняват болести. В много случаи приемаме всички тези неща за даденост, защото никой не иска контейнерите да бъдат далеч от него.        

Системите от подземни контейнери за смет с постепенно пресоване са ергономични, естетични и могат да бъдат поставени навсякъде.

Системата може да обработва всички видове отпадъци, като например:


• Смесени отпадъци

• Хартия

• Пластмаса – РЕТ

• Метал

• Стъкло

• Електрически и електронни уреди

• Хранителни мазнини

• Биологични отпадъци


Представлява отлично решение за намаляване на разхода на събиране и обработка на отпадъците за:


• Градове

• Острови

• Паркове

• Болници

• Университети

• Ресторанти

• Курорти

• Хотели

Начало

Една система за всеки