UA-42730340-1
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print
FR DE GR IT RU ES EN Find us on Начало

Дружество GEPA LIFT има седалище и е основано в община Алмопия, област Пела, Гърция. В продължение на повече от 40 години непрекъсната работа, то е осъществило значителна по обем дейност в областите на развитието и иновациите.

Насочвайки се винаги към новите технологии и с основна дейност производството на товароподемни машини, подземни системи за намаляване на разхода на събиране на отпадъци и машини за производство на компост, компанията успя да се превърне в признат лидер в своя сектор, благодарение на дългогодишния си опит и постоянната модернизация и популяризиране.

Пилотни проекти, които са били разработени от 1987 г. насам, в областта на приложната роботика на високотехнологични и висококачествени продукти, са се представили изключително добре, в резултат на което се отвори пътя за реализацията на тези проекти.


Успехът се запази благодарение на качеството, прилагането на системите и приемането им от нашите клиенти.


Компанията е уникална по рода си на Балканите, като произвежда продукти и предлага интегрирани решения от край до край по отношение на интелигентните системи на приложната роботика и високорисковите машини


Разполага с уникални конструкции в нишови продукти в национален мащаб и е една от 40-те водещи компании в Европа, с дългогодишен опит в машиностроителния сектор.


Компанията е участвала в много отраслови панаири в цяла Гърция и Европа.


Клиентска база на компанията се разширява на национално ниво, извън държавните и местните власти, чрез мрежа от партньори, които работят в областта на продажбите, обслужването на клиентите, резервните части и поддръжката


Продуктите и производството на компанията са сертифицирани от международни организации по ΕΝ ISO:9001, 14001 и 18001.   


Особено в областта на поддръжката, компанията разполага с мобилен сервиз за незабавното отстраняване на възникналите проблеми


Компанията се занимава с машини, превозни средства и продукти, които са насочени към професионалисти и използвани от крайния потребител


Затова предоставянето на техническа поддръжка на нашите клиенти е наш основен приоритет. Компанията може да посрещне нуждите за поддръжка и резервни части от 4 до 24 часа навсякъде. В резултат на това клиентите винаги са сигурни за качеството преди и след продажбата.

Начало

Целта

Целта на компанията беше да бъде намерен един начин да бъдат намалени маршрутите на сметосъбиращите камиони до максимум, без да се променя съществуващото оборудване, с което разполагат общините.

Повече…

Компанията